Арх. Константин Косев: Метростанция 19 - изчистено пространствено решение с добра комуникация

1 Ян. 2012

Метростанция 19 е разположена точно под "Цариградско шосе". Надлъжната ос на станцията пресича оста на бул. "Цариградско шосе", като основното направление е близо до посока север - юг. Пешеходният поток за обслужване от тази станция се формира основно от посетителите на по-значимите обществени обекти като магазин "Метро", "Експо център", прилежащ на станцията буферен подземен паркинг, магазин "Техномаркет", БАН. Входовете осъществяват връзката между вестибюла на станцията и прилежащите улици, със спирки на наземен масов градски транспорт. Подходите към метростанция 19 са реализирани посредством четирираменна права стълба – по една от южната и северната страна, по един ескалатор и по един тринайсетместен асансьор с товароподемност от 1000 кг, за връзка между тротоарното ниво и вестибюлите от север и юг. Предвидените по проект ескалатори по технически параметри са с капацитет да превозват 6000 души на час. Функционалното решение на метростанция 19 е с два вестибюла откъдето се осъществява достъпът към левия и съответно десния перон. За да се осигури по-висока степен на функционалност, независимост в работата на метростанцията и търговските обекти в подлеза, както и за да се подобри охраната и отоплението на метростанцията, се премина на два обособени вестибюла, обяснява арх. Константин Косев, ръководител на проектантския колектив на "Инжпроект", по чийто проект се изгражда метростанция 19, подземния буферен паркинг към нея и първи метродиаметър като цяло. Конструктивната част от проекта е дело на "Рикат" ООД с ръководител на колектива инж. Антон Янев. В архитектурното решение на вестибюла е търсеномаксимално изчистено пространствено решение, с добра комуникация. Двата вестибюла са решени като еднопространствени обекти с ниски физически прегради, обособяващи функционалните зони. Входовете и изходите са диференцирани и също са съобразени с основните ходови линии на пътниците. Към всеки вестибюл е предвидена каса за билети, както и места за автомати за самотаксуване. Спазени са изискванията за диференциране на платена и неплатена зона, както и на разграничаване на публична и служебна зони. Вестибюлите за ляв и десен перон са решени симетрично на центъра на станцията и имат огледална планова схема. Предвидените настилки са съобразени с изискванията за здравина, естетика и функционалност. Стената с входни и изходни врати създава илюзията за стъклена "завеса", с което се осигурява добра визуална връзка с прилежащия подлез. Облицовката по стените е от плочи полиран гранитогрес и керамика за сух монтаж. Окачените тавани в обществената зона са комбинация от алуминиеви елементи тип Hunter Douglas с вградени осветителни тела. В част от служебните помещения окачените тавани са тип "Армстронг". Станцията е с два странични перона с дължина за ползване от пътниците 105.06 м и ширина за всеки един от 5.10 м до 7.10 м. На това ниво са развити и техническите помещения, които имат вътрешна вертикална връзка с тези от вестибюлното ниво. Двете срещуположни надлъжни стени са оформени в обща хармонична композиция с настилките и окачените тавани. Пред тях са разположени и групите за сядане. Предвидени са местата за рекламни табла. Функционално подлезното пространство е натоварено с разпределителни и обществени функции. В двата края на нивото са заделени технически зони, в които са развити част от съоръженията и системите на станцията. Решението е наложено основно от изискването да се удължи перонът на станцията и това от своя страна доведе до качване на част от системите и съоръженията от перонно на вестибюлно ниво. В общодостъпната част на подлеза са развити търговски обекти с различна големина. Те се отделят от вътрешната пешеходна улица чрез витрини със скрити рамки. За да се подобри ориентацията в подземното пространство, над северната стълба е проектиран оберлихт. По този начин освен значително по-голямото количество светлина, което ще влезе на ниво вестибюли, ще се индивидуализира и еднозначно ориентира северният от южния изход, категоричен е арх. Косев. Към подлеза са ориентирани и двете връзки към нивата на прилежащия подземен гараж. Осигурено е безпрепятствено преминаване на пешеходния поток въпреки наличието на колони на конструкцията в зоната на пешеходното движение. Всички пространства са съобразени с изискванията за общодостъпна среда.