Дейности

  

Производство и контрол на качеството на материалите

Производство на маркировъчна боя

 „Трейс Груп Холд" АД е създадено направление за полагане на хоризонтална маркировка и собствено производство на маркировъчна боя. Полага се хоризонтална маркировка с бои и студен пластик във всичките й разновидности. Дълготрайност, екологичност и високи технически показатели са качествата на студеният пластик, които го определят като един от най - прогресивните материали за маркировка.Изпълнява се маркировка със студен пластик класически вид, структурна маркировка и профилна маркировка. Дружеството разполага с машини за полагане на хоризонтална маркировка от най-съвременен тип - система за въздушен и безвъздушен метод на фирмите Хофман, Контур и др. В структурата на холдинга се произвежда акрилна боя за хоризонтална маркировка в два цвята - жълт и бял, както и съответстващият разредител - добавъчен материал за маркировката. Материалите са изпитани в оторизираните лаборатории и отговарят на съответните изисквания.