Дейности

  

Производство и контрол на качеството на материалите

Производство на асфалтови смеси

 "Трейс Груп Холд" АД произвежда всички видове асфалтови смеси, полимермодифициран битум и полимермодифициран асфалтобетон. Произвежданите от холдинга полимермодифицирани асфалтови смеси (порести и дрениращи),  отговарят на съвременните стандарти за устойчивост и качество. "Трейс Груп Холд" АД е една от първите български компании, която произведе и приложи полимермодифициран асфалтобетон и пукнатиноразсейващ геосинтетик при реконструкцията на военно летище "Граф Игнатиево".Холдингът притежава мобилни асфалтови бази, всяка от които е с производителност 2000 тона на ден. Сроковете за монтаж на подвижния асфалтосмесител на самия обект са кратки - до месец. Приложението на такъв клас производствено и асфалтополагащо оборудване позволява на строителите на "Трейс Груп Холд" АД да извършват работата си професионално и да контролират качеството на полаганите настилк