Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане Кърджали, Момчилград, Ардино

Проектът се финансира от: НА"ПИ" София
Бюджет: 20 799 978.14 лв.
Начална дата: 14 Юли 2006
Крайна дата: 31 Дек. 2009
Възложител ОПУ - Кърджали
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Текущ ремонт и зимно поддържане на Републиканските пътища на територията на РПС - Кърджали, Момчилград и Ардино с дължина 413,5 м

  • текущ ремонт;
  • земни работи;
  • пътни работи;
  • асфалтови работи;
  • зимно поддържане.