Дейности

  

Обществени, производствени и жилищни сгради

Изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип

Проектът се финансира от: ОП „Регионално развитие" 2007-2013
Бюджет: 3 977 138 лв.
Начална дата: 13 Март 2013
Крайна дата: 13 Ноем. 2013
Възложител Община Стара Загора
Изпълнител Обединение „Трейс Стара Загора”

Проектът:„Строително-монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

Проектът предвижда изграждането на седем жилищни сгради върху площ от 1 700 кв. м. и допълнително 646 кв. м. зелени площи като във всяка една от тях ще бъдат настанени 14 деца.

Сградите са двуетажни, без сутерен, съобразени с изискванията за обслужване на деца с увреждания. Всяка се състои от 7 двойни спални, бани, кухня, трапезария и всекидневна. Предвидени са асансьори, съвременни устройства за отопление и вентилация, соларни панели за топла вода, пожароизвестителни и охранителни инсталации.

Застроената площ на всяка сграда е от порядъка на 250-300 кв. м, така общата застроена площ е 1851.55 кв.м,а общата разгъната застроена площ – 3 407.78 кв. м. Срокът за изграждането на къщите от фамилен тип е 9 месеца.

Всички сгради са разположени върху свободни общински терени на различни места в града. Конструкцията им е монолитна стоманобетонна, с колони, шайби и плочи, с ограждащи и преградни зидове от тухли или газобетон, традиционно измазани и шпакловани. Покривите са плоски,  покрити с ламарина или трислойни панели.

По време на изграждането ще бъдат  изкопани около 3500  куб. м. земни и скални маси. В 1 2130 кв.м кофраж ще бъдат положени 2 350 куб.м  бетон и 130 т. армировка. Под настилката на кота нула се полага 1840 кв. м листова хидроизолация и 10 см. топлоизолация. Предвидената тухлена зидария е 620 куб.м.,а газо-бетонът – 200 куб. м. Ще бъдат изпълнени 6 950 кв. м. вътрешната вароциментова мазилка и 7900 кв. м гипсова шпакловка.

За вътрешното оформление на помещенията е предвидено полагането на 2000 кв. м различни видове гранитогрес, 800 кв. м фаянсови облицовки, 500 кв. м естесвен и 365 кв. м  ламиниран паркет и 250 кв. м балатум. Вътрешните стени с обща площ 8 200 кв. м ще бъдат боядисани с латекс. За покриване изискванията за енергийна ефективност фасадите на сградите ще са облицовани с 8 см. ефективна топлоизолация – общо 3000 кв. м. и финишна обработка със силикатна мазилка.

Изпълнител на проекта е Обединение „Трейс Стара Загора” с водещ партньор „Трейс София” АД и партньор „Пи Ес Ай” АД. Чрез него ще бъдат подобрени условията на живот сред децата и младежите с увреждания чрез осигуряването на подходяща и ефективна социална структура. В Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над 3-годишна възраст и младежи до 18 години, което ще осигури тяхното социално включване в обществото и ще подобри нагласата към тях.

Проектът ще се отрази пряко върху 77 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДУИ) в село Сладък кладенец и още 62 техни връстници в ДДУИ в село Петрово. Всички те, както и над 100-те човека персонал от двата дома, имат шанса да живеят и работят в подобрена жизнената среда, в резултат на социализирането им към общността.