Дейности

  

Метрополитени

Разширение на Третата метролиния в София от км 4+320 до км 4+950 с една метростанция - МС 5 "Хаджи Димитър"

Проектът се финансира от: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
Бюджет: 29 824 393 лева без ДДС
Начална дата: 15 Септ. 2016
Крайна дата: 15 Апр. 2020
Възложител „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

На 26.08.2020 г. официално бе пуснат първият етап от Трети метродиаметър на Столичното метро с дължина 8 км и 8 метростанции. МС 5 “Хаджи Димитър“, МС 6 „Театрална“ и МС 8 "Орлов мост" са проектирани от екипа на инж. Константин Косев и изградени от инженерите и строителите на „Трейс Груп Холд“ АД. Ръководител проект е инж. Петър Костов. Останалите две метростанции МС 17 и  МС 18 „Горна баня“, с ръководител инж. Владислав Петров, са в тестови режим. Трейс построи последните три метростанции в обединения.

МС 5 и МС 6 са сложни за изпълнение поради разнородните геоложките условия, през които преминава тунелният участък, високите подпочвени води и близостта на станциите до корекцията р. Перловска (северният вход на МС 5 минава под реката и излиза на тротоара на бул. „Владимир Вазов“). В интервю изпълнителният директор на холдинга сподели: „Начинът, по който се изпълни преминаването между метростанции 5 и 6, под действаща жп линия, на изключително малка височина от темето на тунела до кота релса, и в добавка почви от пясък и вода, е  пример за това, че българските инженери знаят какво и как да се направи. При нас излезе и тунелопробивната машина, което изискваше пълна стиковка в срокове“. МС „Орлов мост“ е най-дълбоката станция в метрото на София.

 * * *

В рамките на договора беше извършено проектиране, строителство, технологично оборудване, цялостно завършване и въвеждане в експлоатация на участъка от км.4+320 до км.4+950 от трета метролиния с една метростанция. В участъка са включени: Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на една подземна метростанция /МС5/ - конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, ел. механична част, в т.ч.: ВиК, ОВиК, асансьори и ескалатори, ел. инсталации, телекомуникации /диспечерски връзки, озвучително - оповестителна система, часовникова система, пожароизвестителна система, система за видеоконтрол, система за контрол на достъпа, сигнално-охранителна система/, система за контрол и таксуване на пътници, вкл. технологично оборудване.

Основни технически параметри:

-          Дължина на трасето, вкл. станцията – 630 м.;

-          В т.ч. подземни участъци – 630 м., включително станцията;

-          Брой подземни метростанции – 1 бр.;

-          Дълбочина на заложение: на метростанцията – 12,0 м.; на тунеловия участък – 14,0 м.;

-          Разстояние между станциите – 800 м.;

-          Максимален наклон – 0,596%

Бетониране на железен път между МС 5 и МС 6 на Трета метролиния в София можете да видите тук.

Видео от МС 5 - Хаджи Димитър можете да видите тук.