Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Строителство на групов водопровод Бенешов – Седличани, Чехия

Проектът се финансира от: ОП "Околна среда"
Бюджет: 282 298 000 CZK
Начална дата: 30 Окт. 2014
Крайна дата: 30 Окт. 2015
Възложител Сдружение на общините Яворник - Бенешов

Строителство на групов водопровод Бенешов – Седличани, Чешка република

Договорът включва следните видове дейности:

  • изработване и предаване на цялата необходима документация за изпълнението;
  • изграждане на нов 15 км довеждащ водопровод ф500 от чугунени тръби;
  • изграждане и реконструкция на връзки;
  • изграждане на нов резервоар;
  • реконструкция на 2 бр. помпени станции;
  • доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване.

Работата ще се изпълнява при условията на непрекъсната експлоатация на съществуващия водопровод, при спазване на правилата за експлоатация на Възложителя.