Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Инженеринг на кръстовище на две нива, жк "Младост", София

Проектът се финансира от: Европейската банка за възстановяване и развитие
Бюджет: 8 857 104.77 лв.
Възложител Столична община
„Инженеринг (проектиране и строителство) на обекти по обособени позиции: Кръстовище на две нива бул. „Андрей Сахаров” и бул. „Андрей Ляпчев”.
 
Проектът е част от Програмата на Столична голяма община за облекчаване трафика в София и се финансира със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие.
 
Неговата цел е трасето на сега съществуващия бул. "Андрей Сахаров" в "Младост 1" и продължението на ул. "Св. Киприян" в "Младост 2" да се свържат, като пресичането с бул. "Андрей Ляпчев" да става чрез четириклонно кръстовище на ниво терен, а директното направление по бул. "Андрей Сахаров" да се осъществява чрез преминаване на второ ниво над бул. "Андрей Ляпчев". За целта се изражда мостово съоръжение с дължина 80 м. То именно свързва двете части на "Младост" и цели да отклони трафика от "Цариградско шосе" преди бул. "Александър Малинов".
Според изискванията на Възложителя при строителството, трябва да бъде запазена съществуващата регулация и минимално да се възпрепятства движението по бул. “Андрей Ляпчев”.
Проектът има и пилотен характер. Той е първият метален мост, който се изгражда от 30 години насам в столицата и цели да покаже предимствата на мостове с метални конструкции:
 
·         надеждност и дълъг период на експлоатация (над 100 г.)
·         ниски експлоатационни разходи
·         модерна архитектурна визия
·         екологичност  (металните контрукции се рециклират напълно)
·         конкурентна себестойност
 
Проектирането
Една от основните цели на проектантите от „Виа план” ООД бе изграждане на модерно съоръжение, което да се вписва в архитектурата на района.  Избраният вариант залага на добрия баланс между естетика и конструктивна ефективност. Основната рамка е постигната чрез ригел, следващ формата на нивелетата на пътя и две V-образни колони.

Строителството
 
Технически параметри на пътната част:
·         8 м. ширина на пътно платно на моста - две ленти от по 4 м. в двете посоки
·         Ширина на конзолите - 75 см.
·         Входящите ленти в кръстовището са две с ширина 3 м, а изходящата е една с ширина 4.50 м.
 
Основните строителни дейности бяха реализирани от ТРЕЙС и включваха изграждане на носещата конструкция и фундаменти на моста. За целта бяха изпълнени:
 
·         Земни работи с обем 40 000 куб. м., в т. ч. 11 000 куб. м. насип.
·         Излети са 24 пилота с диаметър 600 мм с обща дължина 480 м.
·         В изграждането на подпорните стени и фундаменти бяха вложени 3 500 куб. м. бетон и 250 тона арматура.
·         При изпълнение на пътните настилки, които са оразмерени за тежко движение, е предвидено да бъде положен 12 500 кв. м асфалтобетон.
·         Изграждат се 3 800 кв. м. нови тротоари по двата булеварда.
·         След монтажа на стоманената конструкция ще бъде положена 380 кв. м хидроизолация.
·         Успоредно със строителството на моста в новата част на бул. „Андрей Сахаров” бе изградена нова канализация с дължина 750 м. и нов водопровод – 860 м.
 
 
Металната конструкция
 
Технически параметри на мостовото съоръжение:
 
·         Триотворна стоманена конструкция със централен отвор 40 м. и крайни, съответно от 19 м  и 23 м.
·         Подходите от бул. ”Андрей Сахаров” към разположения на долно ниво бул. „А. Ляпчев” са развити успоредно на директното направление и в непосредствена близост до него, което налага изграждане на подпорни стени.
 
Проектът за стоманената конструкция е изготвен от колектив на "Иркон" ООД. Пътната плоча е разчленена на 5 части, главните стълбове са от 2 части, като има и крайни стълбове, които също са отделни конструктивни елементи.
Производството на металната конструкция бе осъществено в двата завода на МСК в Перник и в Казичене. В заводски условия бе направен пробен монтаж – напасване на отделните части, така че същинският монтаж да се изпълни бързо и лесно, без да се възпрепятства движението.
За производството бяха използвани общо 450 тона стомана. Монтажът на място се осъществява с мобилен кран с товароподемност 150 тона.