Контакти

Всички офиси

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН СКОПИЕ

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН КИЕВ

Трейс София EАД

Инжпроект ООД

ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Трейс Интернешънъл ЕООД

ИНФРА КОМЕРС ЕООД

ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД

 • ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД
  София 1407 кв. Лозенец бул. "Джеймс Баучер" № 71
  +359 2 806 66 680
  +359 2 806 67 11

Трейс Груп Холд АД

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11

Трейс Груп Холд АД - клон Сърбия

ИНФРА КОМЕРС ЕООД клон БЕЛГРАД

Трейс Груп Холд АД - клон Чехия

ТРЕЙС СЪРБИЯ АД

УСМ АД

 • УСМ АД
  Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
  +359 42 61 33 43
  +359 42 61 33 50

Техностройинженеринг - 99 АД

 • Техностройинженеринг - 99 АД
  Ямбол 8600 Обходен път Запад, 21
  +359 46 66 19 81
  +359 46 66 19 80

ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

ТРЕЙС - М ИНВЕСТ ООД

 • ТРЕЙС - М ИНВЕСТ ООД
  Висбаден 65185 Майнцерщрасе № 25
  +359 2 4521420
  +359 2 4521430