Контакти

Всички офиси

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН СКОПИЕ

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН КИЕВ

Трейс София EАД

Инжпроект ООД

 • Инжпроект ООД
  София кв. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №152, ет.4
  +359 2 42 62 153
  +359 2 8193 602

ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ИНФРА КОМЕРС ЕООД

ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД

Трейс Груп Холд АД

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11

Трейс Груп Холд АД - клон Белград

ИНФРА КОМЕРС ЕООД клон БЕЛГРАД

Трейс Груп Холд АД - клон Прага

ТРЕЙС СЪРБИЯ АД

УСМ АД

 • УСМ АД
  Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
  +359 42 61 33 43
  +359 42 61 33 50

ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

ТРЕЙС - М ИНВЕСТ ООД

 • ТРЕЙС - М ИНВЕСТ ООД
  Висбаден 65185 Майнцерщрасе № 25
  +359 2 4521420
  +359 2 4521430