Контакти

Всички офиси

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - КЛОН БУКУРЕЩ

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН СКОПИЕ

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН КИЕВ

ТРЕЙС КЪМПАНИ ООД

 • ТРЕЙС КЪМПАНИ ООД
  Република Молдова, гр. Ватра, Община Кишинев, ул. Прунчул 1/1, офис 3
  +359 2 80 66 680
  +359 80 66 711

Трейс Груп Холд АД

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11

ТРЕЙС БГ ЕАД

 • ТРЕЙС БГ ЕАД
  София 1404 кв. Гоце Делчев ул. "Метличина поляна" № 15, ет. 2
  +359 2 8193 600
  +359 2 8193 602

Инжпроект ООД

 • Инжпроект ООД
  София кв. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №152, ет.4
  +359 2 42 62 153
  +359 2 8193 602

ИНФРА КОМЕРС ЕООД

ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД

Трейс Груп Холд АД - клон Белград

ИНФРА КОМЕРС ЕООД клон БЕЛГРАД

Трейс Груп Холд АД - клон Прага

ТРЕЙС СЪРБИЯ АД

ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ ЕАД

 • ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ ЕАД
  Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
  +359 42 61 33 43
  +359 42 61 33 50

ТРЕЙС ЯМБОЛ АД