Новини

Новини

3 Ян. 2018
На 22.11.2017 год. „Трейс Груп Холд“ АД  подписа договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян ” във връзка с изпълнение на Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,...
3 Ян. 2018
На 14.12.2017 г. „Родопа Трейс“ ЕАД подписа договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“ във връзка с изпълнение на Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези,...
21 Дек. 2017
На 16.12.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД избра да отпразнува предстоящите коледни и новогодишни празници с пленителната криминална комедия на Теди Москов „Редки тъпанари“ на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев“. Типично италианският неореалистичен сюжет на лентата „Неизвестни извършители“ (I...
20 Дек. 2017
На 18.12.2017г. „Трейс Груп Холд“ АД придоби чрез публична продан недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14 със следното описание: Поземлен имот, находящ се в гр. София, район Сердика, ул. „Пробуда“ № 14, съставляващ имот с планоснимачен номер 517, от квартал 2, по плана на гр. София, местност...
20 Дек. 2017
На 19.12.2017 год. в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на дружествата „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и “ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832  в „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 833175762, което става...
12 Дек. 2017
„Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е регистриран с идентификационен номер 29507490 и ЕИК 110364127 на 06.12.2017 г. в Търговския регистър на Р Сърбия. Адресът му на управление е локализиран в гр. Белград, бул. „Княз Милош“ № 9, ет. 5. Предметът на „Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е свързан с...
24 Ноем. 2017
По повод публикации и коментари по отношение реконструкцията на бул. „Дондуков“ и направените оценки по отношение работата на инженерите и строителите, "Трейс Груп Холд“ АД излиза със следната позиция: Холдингът приема възможностите граждански сдружения да следят и коментират извършването на...
9 Ноем. 2017
На 02.11.2017 г. в Търговския регистър по партидата на „Пи Ес Ай“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, бяха вписани обстоятелства във връзка с промени в управлението, наименованието, седалището и адреса на управление на дружеството. Наименованието се променя от „Пи Ес Ай“ АД на  „Трейс...
3 Ноем. 2017
Символична първа копка с пожелание за успех и спорна работа даде началото на строителството на обходния път на град Ахелой, част от първокласния път I-9 Слънчев бряг – Бургас. Отсечката е с дължина 4,5 км, на стойност  около 23,2 млн. лв (с вкл. ДДС). Проектът се финансира изцяло от републиканския...
3 Ноем. 2017
Проектът за основен ремонт на обекти на градската среда на Плевен е по проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Позиция №1 - „Част от централната пешеходна зона и ландшафт - Градска градина”. Договорът се изпълни от Обединение „Градска среда Плевен" с водещ партньор „Трейс Груп...

Страници