JV "TRACE VLASOTINCE” с водещ партньор "Трейс Груп Холд" АД подписа договор за рехабилитация на пътен участък в Сърбия

17 Авг. 2018

На 17.08.2018г. публично предприятие “Путеви Србиjе” ("Пътища на Сърбия") и обединение JV "TRACE VLASOTINCE” (съставено от „Трейс Груп Холд“ АД (водещ партньор) и „Трейс ПЗП Ниш“ АД) подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Тежка рехабилитация (модернизиране) на Държавен път IB 39, участък: Власотинце - Сводже, от км 58 + 876 до км 46 + 362. Стойността на поръчката възлиза на 652 681 999.21 сръбски динара без ДДС. Финансирането на проекта се осъществява чрез средства от Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и бюджета на Република Сърбия. Срокът за изпълнение на строителните работи е 15 месеца.

Ще бъде извършена пълна рехабилитация на 12-километров участък, включваща разрушаване на бордюри, улуци, настилка; профилиране на съществуващата настилка за разширяване на пътя; изкопни работи, обработка на подпочвени води, насип; изграждане на тротоар при достъп към пътя; подобряване на настилката, както и поставяне на бетонни бордюри и изграждане на улуци. Договорът обхваща още ремонт на мостове, водостоци, бетонни стени; пътна маркировка и сигнализация; електрически кабели и телекомуникации.