„Трейс Пътно строителство“ АД с договор за пътна рехабилитация в община Любимец

14 Февр. 2019

На 30.01.2019 г. „Трейс Пътно строителство“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец - Изворово /Йерусалимово - /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово -  граница между община Харманли и община Любимец – Оряхово - Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях”. Възложител е Община Любимец. Договорът е на стойност 4 989 918.50 лв. без ДДС и влиза в сила след подписване на Акт 2/2а. Срокът за изпълнение е 255 календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътни участъци с приблизителна дължина 12 км, включително и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Любимец.