„Трейс ПЗП Ниш“ АД ще поддържа пътища от първи и втори клас на територията на девет сръбски общини

7 Март 2018

На 27.02.2018 г. „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за  „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 1 ( Ю1 ) – 547 км на територията на общините Куршумлия, Блаце, Прокупле, Мерошина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан, Република Сърбия“. Стойността на договора възлиза в размер на 15 914 605, 52 лева. Възложител на обществената поръчка е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Договорът влиза в сила от 1 април, 2018 г. и е за срок от 3 години. В рамките на проекта ще бъдат извършени строителни работи по поддържане на 547, 248 км от първи и втори клас пътища на територия ЮГ 1 ( Ю1 ) - общини Куршумлия, Блаце, Прокупле, Мерошина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан в Република Сърбия. Договорът обхваща всички дейности, необходими за осигуряване на безопасната експлоатация на пътищата от всички ползватели, включващо годишни циклични дейности по редовни ремонти на пътищата, зимна поддръжка, ремонт на пътната настилка и изпълнение на аварийни работи при екстремни климатични условия или други извънредни обстоятелства.

От 1 април 2018 г. „Трейс ПЗП Ниш“ АД започва изпълнение и на  подписания преди това договор за „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 2 ( Ю2 ) – 482 км на територията на общините Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Гаджин Хан, Пирот, Република Сърбия“ , чиято стойност е  19 747 701,23 лева.