Трейс ще доизгражда инфраструктурата на Регионалната система за управление на отпадъци в гр. Бяла

19 Апр. 2018

„Трейс Груп Холд“ АД подписа на 17.04.2017 г. договор за «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура».

Обектът е част от проект за доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе) и довеждаща инфраструктура по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“.

Възложител на обществената поръчка е Община Бяла, област Русе като стойността на договора възлиза на 2 684 971,91 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните работи е в рамките на 270 календарни дни.