Трейс подписа договор с община Ловеч за основен ремонт на улици в кв. Декисана

9 Авг. 2018

На 06.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа с Община Ловеч договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на улици в кв. „Декисана", гр. Ловеч".

Стойността на договора е 1 961 012,14 лв. без ДДС. Kъм момента на откриване на процедурата финансирането не е осигурено и съгласно чл.114 от Закона за обществените поръчки договорът ще бъде с отложено изпълнение. Срокът за изпълнение е 460 календарни дни след получаване на възлагателно писмо.

Обществената поръчка включва основен ремонт на улици в кв. „Декисана“ - ул. „Цар Самуил“, ул. „Чаталджа“, ул. „Иван Шишман“, ул. „Декисанска“, ул. „Тракийска“, ул. „Велики Преслав“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Княгиня Невинна“, ул. „Осъмски юнак“, гр. Ловеч: общо 2 258 м улици, вкл. тръбната мрежа за електро и електронно-съобщителни кабели, тротоари, улично платно, паркоустройство.

В момента Трейс извършва рехабилитация на пешеходната зона в централната градска част на гр. Ловеч – ул. „Търговска“ в участъка от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“и пл. „Г.М.Димитров“ на стойност 3,5 млн. лв.