Трейс подписа договор със Столична община за рехабилитация на участъци от бул. "България" и бул. "Даскал Стоян Попандреев"

10 Авг. 2018

На 08.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул. "Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”.

Общата стойност на поръчката е 11 576 408, 45 лева без ДДС, а финансирането е от Републиканския бюджет. Срокът за изпълнение е 135 календарни дни.

Ще бъде извършена рехабилитация на участък с дължина 7 700 м и с  ширина на пътните платна  по 11.25 м  и тротоари  с променлива ширина, включително и пътната връзка от бул. "Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв. Младост.

Целият обект е разделен на подобекти, които ще се изпълненяват поетапно:

- Бул. „България” от бул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Академик Иван Гешов”;

- Бул. „България” от бул. „Академик Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Академик Иван Гешов”);

-  Бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Тодор Каблешков” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Гоце Делчев”);

- Бул. „България” от бул. „Тодор Каблешков” до Околовръстен път София (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Тодор Каблешков”);

- Бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска (включително пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв. Младост).