Трейс подписа договор за изграждането на северното платно на бул. “Тодор Каблешков“

2 Апр. 2018

„Трейс Груп Холд“ АД започва строителството на обект: „Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков” от ул. „Луи Айер” до ул. „Емилиян Станев” и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Луи Айер” и от ул. „Емилиян Станев” до бул. „Черни връх”. Договорът с Възложителя- Столична община, бе подписан на 30.03.2018 г. Проектирането и строителството на обекта се финансира от бюджета. Според функционалното си предназначение бул. „Тодор Каблешков” принадлежи към първостепенната улична мрежа – градска магистрала ІІ клас.

С изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка се цели да се осигури ширина от 12 м. на пътното платно на бул. „Тодор Каблешков” по цялото протежение на участъка от бул. „Цар Борис ІІІ“ до бул. „Черни връх”. При направата на идейния проект са взети предвид одобрените регулационни планове за м. „Манастирски ливади”-изток,  м. „Кръстова вада” и м. „Южен парк“.

В проекта е предвидена асфалтобетонова настилка за много тежко автомобилно движение, като общата дебелина на настилката  ще бъде 73 см. Ще бъдат изградени тротоари както по северното, така и по южното платно. Срокът за изграждане на северното платно на бул. "Тодор Каблешков“ е 167  календарни дни, като изпълнението започва след осигуряване на финансирането на проекта. Стойността на договора е10 180 925,32 лева с включен ДДС.