ТРЕЙС започва изграждането на интегрирания воден проект на Стара Загора

13 Юни 2013

На 11.06.2013 г. Обединение „ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА”, с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД, сключи договор с  Община Стара Загора за изпълнение на строително монтажни работи по „Интегриран воден проект за Стара Загора”. Подписи под договора положиха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и главният изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД инж. Цветан Цонев.

За нас е изключителна чeст да положим подписи под този проект, заяви инж. Цонев при подписването на договора. Осъзнаваме важността му за населението, затова ще направим всичко за качественото му завършване в срок. Сроковете за изпълнение са кратки, затова работата е разпределена на няколко площадки с няколко екипа от общо 700 човека, уточни Цонев.

Проектът е на стойност 32 354 245,82 лева, а финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна  среда” 2007-2013 г. Срокът за изпълнение е 30.09.2014 г.

Партньори в Обединение „ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА”  са  „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД - водещ партньор, „ПИ ЕС АЙ“ АД, ВОДСТРОЙ 98 АД и ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД.

В проекта се предвижда да бъдат изградени Главен колектор І и Отливен канал в  гр. Стара Загора, канализация на кв. „Кольо Ганчев - Запад" и улична канализация на квартал „АПК" и  битово-фекална канализация на с. Богомилово – ІІ и ІІІ етап.

През последните няколко години „Трейс Груп Холд” АД изпълни редица ВиК проекти - Реконструкция на водопроводи в гр. Стара Загора - ЛОТ 8, Изграждане на канализационната мрежа в кв. „К. Ганчев” - II етап /източна част/, гр.Стара Загора, Интегриран воден проект за София – ІІ етап, Инженеринг на пречиствателна станция в гр. Троян, Рехабилитация и модернизация на водопроводна мрежа в с. Ягода, Стара Загора – Лот 7.