ТРЕЙС влиза в SOFIX от 19 март 2018 гoдина

9 Март 2018

„Трейс Груп Холд” АД влиза в групата на най-ликвидните дружества на Българската фондова борса, считано от 19 март 2018 г. На свое заседание, проведено на 08.03.2018 г.,  Съветът на директорите на БФБ-София АД реши в състава на основния борсов индекс SOFIX да влезнат „Трейс Груп Холд“ АД и  Холдинг Варна АД-Варна.

От SOFIX отпадат Неохим АД-Димитровград и М+С хидравлик АД-Казанлък и броят на компаниите в индекса се запазва на 15. Това са Софарма АД-София, Химимпорт АД-София, Адванс Терафонд АДСИЦ-София, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София, Сирма Груп Холдинг АД-София, ТБ Централна кооперативна банка АД-София, Еврохолд България АД-София, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, Албена АД-к.к. Албена, Монбат АД-София, Стара планина Холд АД-София, Трейс Груп Холд АД-София, Холдинг Варна АД, Индустриален Холдинг България АД-София и Доверие Обединен холдинг АД София.

Емисията акции на „Трейс Груп Холд“ АД е с показатели: код T57, фрий-флоут пазарна капитализация – 28 959 995 лева, медиана на седмичния оборот – 39 952.71, брой сделки - 668, средно-аритметична стойност на спреда - 0.054426.