ПОЗИЦИЯ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ОТНОСНО КОМЕНТАРИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА БУЛ. „ ДОНДУКОВ“

24 Ноем. 2017

По повод публикации и коментари по отношение реконструкцията на бул. „Дондуков“ и направените оценки по отношение работата на инженерите и строителите, "Трейс Груп Холд“ АД излиза със следната позиция:

Холдингът приема възможностите граждански сдружения да следят и коментират извършването на строително-ремонтни дейности в София, но счита за неприемливо публикуването на текстове, неотговарящи на истината. Квалифицирането на реконструкцията на бул. “Дондуков” със заглавие „Ремонт на ремонта…“, „Пак ремонтират Дондуков“ е не само опит за подмяна на истинността, а манипулация.

Срокът за предаване на обекта е 30.11.2017 г.

Реконструкцията на булеварда не е приключила. „Трейс Груп Холд“ прие да създаде такава организация на работа, която да позволи поетапно включване на отделните участъци в транспортната схема на столицата, което облекчва автомобилния трафик и градския транспорт. Екипите ни сега изпълняват довършителни дейности както по тротоарните настилки, така и по велоалеята.

Ръководството на Холдинга счита, че е недопустимо да се манипулира грубо обществеността, чрез разпространяването на клеветнически тези. Върхът на провокативния айсберг е умишленото разваляне на паважната настилка, в нощта на 23-ти ноември (прилагаме снимки).

Холдингът винаги е готов да приеме всяка градивна критика, която води до създаването на комфортна градска среда.

В заключение бихме желали твърдо да заявим, че няма да допуснем да бъдат принизявани труда и усилията на нашите специалисти и строители, които извършиха реконструкцията и обновяването на бул. „Дондуков”.

Бихме участвали в професионален дебат с всеки, който има необходимите познания и експертиза. Не бихме участвали в политически дебат.

Изразяваме нашата категорична позиция, че оттук нататък всеки, който си позволи да урони престижа ни, ще действаме в съответствие с българското законодателство.

 

24.11.2017 г.                                                   Управителен съвет на „Трейс Груп Холд“ АД

София