На 26 юни 2019г. ще се проведе Общото събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД

17 Юни 2019

Напомняме, че на 26 юни 2019г. ще се проведе редовното общо събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД, както известихме в законоустановения срок и по надлежния ред по-рано през май т.г.

Поканата за Общото събрание и всички свързани с провеждането му документи са достъпни в сайта на дружеството, в секция "ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019".