Допълнителна информация - имот Илиянци

9 Ян. 2018

Във връзка с оповестена информация за придобиване чрез публичен търг на недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14, местност ПЗ „Илиянци – изток“ от  „Трейс Груп Холд“ АД Ви уведомяваме, че е допусната техническа грешка в стойността на имота. Цената, на която е придобит имота е 3 629 883, 20 / три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три 0.20 / лева.

Имотът е с площ 32 340 /тридесет и две хиляди триста и четиридесет/ кв. м. и с прилежащи сгради - Административна сграда на четири етажа на площ от 348 кв. м.; Пристройка със застроена площ от 82 кв. м.; Столова с площ от 410 кв. м.; Склад с площ 204 кв. м.; Клуб – барака с площ 137 кв. м.; Производствени сгради; Бензиностанция, автомивка и метално хале.

Имотът и построените в него сгради, след тяхната реконструкция и обновяване, ще бъдат превърнати в съвременна и модерна логистична база.