Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Реконструкция на Мостика в Бургас

Проектът се финансира от: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Бюджет: 1 449 217, 51 лв.
Начална дата: 26 Ноем. 2012
Крайна дата: 21 Окт. 2013
Възложител Община Бургас

Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров „Света Анастасия”, Мостик и Предмостово пространство, разделена на две обособени позиции, както следва: ІІ-ра обособена позиция: Реконструкция на Мостик и Предмостово пространство и обособяване на културно – исторически маршрут.

Цялостната реконструкция на Мостика се извършва по проект „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия“ и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР), Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”. Ремонтните дейности включват укрепване на корозиралите колони, полагане на нова настилка, осветление, видеонаблюдение, достъпна среда за хора с увреждания, обновяване на предмостовото пространство и озеленяване. Стойността на проекта е  1 449 217, 51 лв.

Подробности за проекта


Избраният вариант предвижда да бъде съхранен максимално първоначалният вид на моста, който е изграден по проект на проф. Тодор Кръстев, който участва и сега в реконструкцията.

Предвиждат се вертикални акценти, кътове за отдих и наблюдение на морето, благоустрояване на пространството, подчертано с входна арка. Това предвижда проектът на колектива на арх. Костадин Христов. Предлага се централната част от парапета по стълбището от паметника на моряка да се подмени с балюстрада, подобна на тази пред терасата на казиното, а северно от него да се възстанови напречната рамповидна алея.
 
В пространството пред мостика са обособени няколко зони. Зона за отдих и съзерцание с достъпност от всички посоки е обзаведена с пейки и цветарници. Пред нея парапетът е подменен със същите цветарници, от които се спускат каскадни растения. Трибуна за свободен дебат и културни изяви е друга зона. Заведението за хранене и атракционният комплекс с кей за лодки, които са предвидени в подробния устройствен план, се запазват в проекта.
 
Самостоятелният бетонов пристан се надстроява частично до нивото на мостика. По този начин северното му крило получава своя естествен завършек. На кота мостик се разполагат морски панорамен бар с остъклено покритие и открита тераса, площадка за скокове от 5 м, асансьор за достъпност, охрана и контрол. На нивото на пристана са осигурени възможност за скокове от нисък трамплин, водни атракции.
 
Според проекта видът на парапета се запазва същият, подменят се само повредените части. Завишава се височината му до 1.10 м и се предвижда светодиодно осветление по цялата му дължина. Основното нощно осветление на мостика се осигурява с осветителни тела, монтирани под арките на панорамните кътове. Панорамните кътове конструктивно се осигуряват с пространствено-решетъчни ферми със специфичен овал. Кулата ще има допълнително трето ниво. Така се осигурява остъклена зала, независима от капризите на времето, с възможност за наблюдение.