Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Благоустрояване на централния парк в Чирпан

Проектът се финансира от: Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"
Бюджет: 800 000 лв.
Начална дата: 25 Юли 2014
Крайна дата: 14 Ян. 2015
Възложител Община Чирпан

Проект „Благоустрояване на Централен градски парк „П. К. Яворов” в Чирпан

Проектът предвижда цялостна реконструкция на централен парк "П. К. Яворов" и е свързан с подмяната на съществуващата алейна мрежа, изграждане на нови детски площадки, благоустройството на зелените и цветни площи в парка, обособяване на зони за отдих, запазване и доразвиване на зелената система, осигуряване на максимален достъп за хора с увреждания, изграждане на енергоспестяващо осветление. Основната идея в парковата композиция е да се създаде приятна среда за хора от различните възрастови групи и по-благоприятни условия за отдих, развлечение, игри и срещи на открито.

Описание на дейностите:

Ще бъде извършено разваляне на алеи и полагане на нови пешеходни алеи от унипаваж по детайл, изграждане на рампи за инвалиди,  поставяне на  каменни настилки и стълби, доставка и монтаж на пейки, перголи, кошчета, кашпи с места за сядане, беседки и информационни табели.

Предвижда се изграждане на детски площадки и инсталиране на енергоспестяващо парково осветление, засаждане на широколистни дървета, листнодекоративни и цъфтящи храсти, както и частично затревяване на части от парка.

Проектът се осъществява със средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Изпълнител на обекта е Обединение „Парк Яворов”, с партньори „Трейс Груп Холд” АД и „Трейс  София” АД.