Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Благоустрояване и подобряване на физическата среда в ж.к. "Червен бряг" в гр. Ловеч

Проектът се финансира от: Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"
Бюджет: 3 231 211.44 лв.
Начална дата: 04 Авг. 2014
Крайна дата: 27 Окт. 2015
Възложител Община Ловеч
Изпълнител Трейс Груп Холд АД

„Инфрастрой“ ЕООД - дъщерно дружество от структурата на Трейс, изпълни проект по Благоустрояване и подобряване на физическата среда в жилищен комплекс „Червен бряг“, гр. Ловеч. Това е един от малкото проекти в България, чрез който се извършва комплексно и интегрирано обновяване на цялата територия на жилищен квартал. Архитектурният проект е изготвен от „Инжпроект“ ООД, с ръководител арх. К. Косев. Проектантите направиха  нова вертикална планировка на цялата територия на комплекса, като са променени изцяло наклоните и нивата на тротоарите. Важен момент в проектирането е създаване на алейна мрежа за рекреативно движение, осигуряваща спокойна и безопасна връзка на жилищните сгради с кътовете за почивка.

Основни технически характеристики:

 • Разваляне бетонови бордюри - 12500 м                            
 • Разваляне настилки - 14500 м²                               
 • Фрезоване на асфалтовата настилка - 15000 м²               
 • Изкопи - 15000 м³                                                               
 • Превоз но земни почви и стоителни отпадъци 10500 м³ доставка и полагане на НТК 5500 м³
 • Полагане асфалтобетонови смеси  -7500 т.                    
 • Полагане на настилки от плочки и павета - 17000 м²                  
 • Полагане на бетонови бордюри и водещи ивици - 18000м
 • Полагане на бетон и цименто-пясъчен разтвор - 1700 м³  
 • Насип земни почви - 9000 м³                                    
 • Засаждане на дървета и храстовидна растителност - 5300 бр. 
 • Затревяване - 19600 м²                                                  
 • Парково оборудване и оборудване за детски площадки - 260бр.
 • Футболно игрище                                                         
 • Поливна система -10400м.; 1150 бр. разпръсквачи; улични оттоци -  59 бр.

По проекта строителите, ръководени от инж. Венцислав Дилков изградиха пет детски площадки, две площадки за фитнес на открито, игрище за бадминтон, площадка за тенис на маса. Парковото осветление е модерно и енергоспестяващо, за първи път в Ловеч е изградена автоматизирана поливна система, както и унифицирани за целия квартал елементи на градското обзавеждане (беседки, пейки и питейни фонтани). Засадена е дървесна и храстова растителност, затревени са всички площи. Рехабилитира се и автоалейната мрежа. Любителите на колоездачния спорт за първи път в града имат възможност да се придвижват безпрепятствено по велоалейни пътища.

По проекта бяха изпълнени и допълнителни обекти в квартала, сред които покриване на част от р. Гознишка бара, върху изградената конструкция е обособена пешеходна алея до лекоатлетическата писта „Млад огнеборец“, построени са площадки за домашни любимци, площадка за скейтборд, всички пътностроителни работи по северния обходен път от страна на жп линията, в това число и тротоарните настилки, рехабилитация на уличната и автоалейна мрежа с прилежащите тротоарни пространства между ОДЗ „Слънце" и СОУ „Тодор Кирков".

Благоустрояването на жк „Червен бряг“ се реализира по програма „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“ с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността му бе 29 месеца. Облагороденият жилищен комплекс осигури на жителите на квартала обновена, привлекателна, зелена, достъпна, предоставяща възможности за отдих, игри и спорт, физическа среда.

„Инфрастрой“ ЕООД се  грижи  за проходимостта на пътищата през зимните месеци и  поддържането на общинската пътна мрежа и уличната мрежа  в селата на община Ловеч.      

Видеоклип на обновения квартал можете да видите тук.