Дейности

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на републикански пътища на територията ОПУ Стара Загора

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Начална дата: 27 Ноем. 2014
Крайна дата: 30 Март 2019
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител Обединение „ПиС 2014“ с партньори „Пи Ес Ай“ АД, „Ес Би Ес“ АД

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ Стара Загора  (787 км).

  • Зимно поддържане
  • Земни работи
  • Пътни работи
  • Асфалтови работи