Дейности

  

Обществени, производствени и жилищни сгради

Реконструкция на Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора

Проектът се финансира от: Община Стара Загора
Начална дата: 08 Май 2006
Крайна дата: 21 Май 2007
Възложител Община Стара Загора

Строително-ремонтните работи обхванаха преструктуриране на съществуващи помещения на обща площ 7327.40 кв.м. На сутерена и първият етаж са ситуирани заемните зали и читални за деца и възрастри, изграден е кът за книжарница, информационен център, справочен отдел и краезнание. Също така са оформени фоайе и изложбена площ на втория етаж. На четвърто ниво се ситуират зала за обучения и професионални срещи, ресурсен информационен център за литература на немски език съвместно с "Гьоте институт", методичен отдел. На същия етаж се разполагат още отдел "Изкуство", "Комплектоване и обработка" и хранилища, както и хранилището за редки и ценни книги. Реконструкцията включваше и реконструция и модернизиране на голямата зала на библиотеката, която преди това не функционираше. В момента тя разполага със 100 места, с професионално озвучаване и е подходяща за вякакъв вид камерни събития и постановки.

Изпълнените допълнителни строително-монтажни работи включваха: настилка от гранитогрес, облицовка с камък, бояджийски работи, алуминиева дограма, изграждане на водна каскада; настилка от бетонови плочи; хидроизолация; видимо бетонови бордюри; обшивка с поцинкована ламарина с PVC покритие; изграждане на парапет със скрито осветление, зелени шкарпи. Водната каскада е ситуирана над напрегната плоча с много голямо подпорно разстояние, по проект на арх. Иван Георгиев.