Дейности

  

Обществени, производствени и жилищни сгради

Административна сграда

Бюджет: 782 650.41 лв.
Начална дата: 03 Авг. 2001
Крайна дата: 14 Авг. 2003
Възложител "Пи Ес Ай" АД

Административна сграда - Пи Ес Ай АД