Дейности

Метрополитени

Разширение на Третия лъч на Столичния метрополитен и изграждане на две метростанции

Проектът се финансира от: ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020
Бюджет: 75 582 000 лева без ДДС
Начална дата: 05 Ян. 2016
Крайна дата: 15 Апр. 2020
Възложител „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО”

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ – ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Настоящият договор включва проектиране и строителство на участъка по  Обособена позиция № 3. Предвижда се да бъдат изградени две подземни метростанции (МС 6 и МС 8) и тунелен участък след МС 6, който е с дължина 191,45 м. МС 6 ще се изпълни по открит способ, а МС 8 и тунелният участък след МС 6 - по Нов Австрийски Тунелен Метод. Дължината на метроучастъка е 1 611,05 м. Договорът предвижда също цялостното оборудване на двете метростанции и тунелния участък.

Партньори в Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО” са „Трейс Груп Холд” АД, „Евро Алианс Тунели” АД и „Инжпроект” ООД. Срокът за изпълнение е 45 месеца.

Технически показатели на обекта:

Проектиране и строителство на подземен участък, предвиден да се изпълнява по нов австрийски тунелен метод - 191,45 м;

- Проектиране и строителство на две подземни метростанции /МС6 и МС8/ включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, електромеханична част, в това число: водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, асансьори и ескалатори, ел.инсталации, телекомуникации (слаботокови системи и инсталации - система за контрол на достъпа и СОТ, озвучително-оповестителна, пожароизвестителна система, система за видеонаблюдение, диспечерски връзки, система за контрол на достъпа и таксуване на пътници), включително технологично оборудване за влагане в обекта;

- Релсов път - 2 х 1 611,05 м;

- Електромеханична част, в т.ч. доставка  и монтаж на технологично оборудване, системи за транспортно електрозахранване, осигурителни инсталации, телекомуникации, санитарно-технически и слаботокови съоръжения, контактна мрежа, водоснабдяване и канализация, ел.инсталации, слаботокови системи и инсталации;

- Реконструкцията на засягащата се от строителството инфраструктура, възстановяването и новите пътни платна на засягащите се улици и булеварди.

Бетониране на железен път при метростанция 6 (МГТ "Зад канала") можете да видите тук.

Тунелнопробивната машина "Витоша" про МС 6 "Театрална", изграждана от Трейс, можете да видите тук.

Видео от МС 8 "Орлов мост" можете да видите тук.

Видео от МС 6 "Театрална" можете да видите тук.