Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора

Бюджет: 21 954 334,50 лв. без ДДС
Начална дата: 20 Ноем. 2020
Възложител „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора
Изпълнител ДЗЗД “ВиК Стара Загора“, с водещ партньор „Трейс Груп Холд“АД

„Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в ДЗЗД “ВиК Стара Загора“ подписа договор за изпълнение на проект за Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора за обособена позиция 2 - северна част. Проектът е на фаза проектиране.