Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Строителство на магистрала Е 75, участък Гърделица – Царичина долина, Сърбия

Проектът се финансира от: Европейска инвестиционна банка
Бюджет: 38 000 000 евро
Начална дата: 13 Окт. 2014
Крайна дата: 01 Юли 2019
Възложител „Коридори Сърбия“, Белград, Сърбия

Проект: Строителството на магистрала Е 75, участък Гърделица – Царичина долина, лот 2: път и мостове от тунел „Предеяне“ до Царичина Долина, Сърбия

Обектът е участък от Магистрала Е 75 и е част от Коридор № 10. Той включва участъка от  Грделица (Горнье Полье) до Царичина Долина иЛОТ 2: Пъти мостове от тунел Предеяне до Царичина Долина). Трасето, което ще бъде изградено е с изключиелна сложност. Трасето се намира е в югоизточната част на страната, близо до българската граница, в частта между Ниш и македонската граница.

Обектът е с обща дължина 4 650  м, от които 4 големи съоръжения с обща дължина по директно трасе 1 305 м, както следва:

 • Съоръжение при км 881+101,843 – Двете платна преминават в две самостоятелни съоръжения – дясното представлява 11 отворно съоъръжение с обща дължина 400 м, а лявото представлява 12 отворно съоръжение с обща дължина 455 м.
 • Съоръжение при км 881+705,810 – 2 х 4 отворни съоръжения с обща дължина 180 м.
 • Съоръжение при км 883+067,252 -  Двете платна преминават в две самостоятелни съоръжения – дясното представлява 14 отворно съоъръжение с обща дължина 520 м, а лявото представлява 11 отворно съоръжение с обща дължина 400 м.
 • Съоръжение при км 884+958,430 – 2 х 4 отворни съоръжения с обща дължина 150 м.

Обекта включва изграждане на пътен възел Предеяне (свободно решение на възела), с две големи 6-отворни мостови съоръжения всяко с дължина 120 м.

Едно от основните предизвикателства на проекта е, че директното трасе на бъдещата магистрала се развива в силно пресечен планински терен, в долината на река Южна Морава, като успоредно на нея, преминава и електрифицирана еднопътна ж.п. линия, както и двулентов главен път Е75.

За да бъде осигурен достъп до обекта, е необходимо да бъдат изградени три временни преминавания на р. Южна Морава всяко с дължина около 30 м, както и временни преминавания на ж.п. линията с ж.п. прелези.

В участък от 400 м има скатен изкоп с максимална височина 40 м – 5 тераси по 8 м, с откос 5:1, предвиден за укрепване чрез SN анкери, армираща мрежа и торкрет бетон.

В участък от 1 400 м е предвидено изместване на съществуващото трасе на главен път Е 75, като поради силно пресечения характер на терена е предвидено изграждането на подпорни и укрепителни стени.

                 Кратка характеристика на обекта:

Общ обем работи:

 • Изкопи                         316 000 м3
 • Насипи                         400 000 м3
 • Армиран насип          100 000 м3
 • Настилки                      100 000 м3
 • Асфалтови работи        44 000 т.

Конструкция на пътната настилка по директно трасе:

 • Асфалтова смес за горен пласт на полкритието тип SМА 0/11S – 4см.
 • Асфалтова смес за долен пласт на полкритието тип  BNS 22sА – 8+8см.
 • Основа от трошен камък – 0-31,5 – 31см.

Габарит на основно трасе – 26,10 м, от които2 платна с ширина 10,05 м, включващи изпреварваща лента – 3,85 м., активна лента – 3,70 м., аварийна лента – 2,50 м., средна разделителна ивица – 4,00 м. и 2 банкета по 1,00 м.

Големи съоръжения:

 • 9 моста
 • 3 надлеза
 • 1 подлез
 • 3 плочести водостока с дължина над 5 м.

Подпорни и укрепителни съоръжения, общо 3530 м., от които:

 • Армонасипни стени с обща дължина  - 1 800 м.
 • Зидови подпорни и укрепителни стени    -  740 м.
 • Стоманобетонни подпорни и укрепителни стени -  740 м.
 • Пилотни   - 250 м.

Други съоръжения:

 • Тръбни водостоци с диаметри от Ø 400mm до Ø2000 mm с обща дължина 824 м.
 • Шумозащитни огради – 3 бр., с обща дължина 670 м.
 • Ограничителни системи за пътища – 21 000 м.

Изпълнител на обекта е Обединение „Трейс, България (дял от 90%) – Мостовик, Русия“. Консултант и инженер е  Консорциум „Луис Бергер“, Франция, „Егнатия Одос“, Гърция и „Луис Бергерд.о.о., Сърбия, проектант - CIP, Сърбия.

Обектът се строи по червен ФИДИК. Финансирането е осигурено от Европейска инвестиционна банка.

Видео от магистралния участък можете да видите тук.

Видео от магистралния участък към месец август, 2017 г. можете да видите тук.

Видео от магистралния участък към месец юни, 2018 г. можете да видите тук.