Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Реконструкция на ул. „Монтевидео”, гр. София

Проектът се финансира от: Столична община
Бюджет: 9 522 058,17 лв
Начална дата: 17 Дек. 2015
Крайна дата: 01 Март 2017
Възложител Столична община

РEКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „МОНТЕВИДЕО”

  • ПЪРВИ ЕТАП:  БУЛ. „ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН” ДО УЛ . „763”
  • ВТОРИ ЕТАП:  УЛ. „763” ДО БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ”

Предвижда се да бъде извършена цялостна реконструкция на ул. „Монтевидео” в участъка от бул. „Никола Петков” до ул. „763”. Реконструкцията включва следните видове работи: пътни, конструкции, отводняване, канализация, водоснабдяване, електро, улично осветление, телефонизация, нови оптични кабели, реконструкция на съществуващи оптични кабели, газификация и озеленяване. Също така и поставяне на светофарни уредби на част от кръстовищата с вътрешно-кварталните улици.

За участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн” ще бъде направен технологичен проект и ще бъде преасфалтиран. Ще бъдат включени дейности за отстраняване на съществуващите дефекти по настилката, преасфалтиране, изграждане на нови тротоари, ремонт и възстановяване на уличното осветление.

Проектиране и подмяна на настилката ще се осъществи и за ул. „Боряна” в участъка от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”. В проекта ще са включени дейности за разваляне на съществуващата паважна настилка, полагане на основен пласт от трошен камък, пореста асфалтобетонова смес и плътен асфалтобетон  с полимермодифициран битум, изграждане на нови тротоари, ремонт и възстановяване на уличното осветление.