Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Обходен път на гр. Монтана

Проектът се финансира от: ОП "Транспорт" 2007-2013 г.
Бюджет: 46 572 618,11 лв.
Начална дата: 19 Септ. 2013
Крайна дата: 29 Дек. 2015
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител Обединение „Обход Монтана”

Обходен път на гр. Монтана е част от Път І-1 (Е 79) Видин – София и се намира на общоевропейски транспортен коридор № ІV. Новопроектираният участък започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път  I-1 (Е 79), обхожда гр. Монтана от северната й страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, пресича р. Огоста, и  достига до км 114+512.20, където отново се включва в съществуващия Път І-1 (Е 79) за гр. Враца.

Оста на обходен път на гр. Монтана, с дължина 12,4522 км и пресича райони с развито земеделие от територията на община Монтана. За обслужване на селското стопанство са предвидени четири селскостопански пресичания:

•  при км 104+430 – селскостопански подлез;

•  при км 105+630 - селскостопански надлез;

•  при км 107+220 – селскостопански подлез;

•  при км 112+800 - селскостопански надлез;

Пресичанията на пътищата от Републиканската (III-112 Арчар – Видин и II-81 Монтана - Лом) и Общинска пътна мрежи са осъществени на две нива.

 В разглеждания участък се предвиждат четири пътни възела – в началото и края на Обходния път и при пресичанията с републиканската пътна мрежа.

 • при км 102+753 осигуряващ отливането от съществуващия път I-1 и направлението за Монтана център (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Тромпет”);

•  при км 108+392 – пресичане с път III-112 по направлението Монтана – Арчар – Видин (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Диамант”);

•  при км 110+009 – пресичане с път II-81 по направлението Монтана - Лом (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Детелина”);

•  при км 113+961, осигуряващ  вливането в съществуващия път I-1, както и направленията Монтана център и за с. Николово (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Тромпет”).

При км 110+814 чрез жп надлез се пресича съществуващата железопътна линия Бойчиновци – Монтана – Берковица.

При км 111+820 оста на пътя пресича терасата на р. Огоста чрез четириотворно мостово съоръжение.

   Основни технически параметри:

 • Дължина на изграждания Обходен път на гр. Монтана – 12,4522 км.
 • Проектна скорост – 100 км /час (80 км/час)    
 • Габарит – Г 20 , в т.ч.:

- ленти за движение – 2 х 2 х 3.25 м

- асфалтови водещи ивици – 2 х 2 х 0.50 м

- банкети – 2 х 1.50 м

- средна разделителна ивица – 2.00 м

 Директно направление и Пътни възли

Конструкцията е оразмерена за категория на движение “много тежко” и е следната:

 • Плътен асфалтобетон тип „сплитмастик”                               -   4 см   
 • Асфалтова смес за долен пласт на покритието                     -   6 см 
 • Асфалтова смес за основен пласт тип                                   - 14 см  
 • Пътна основа от трошен камък с непрекъсната
 • зърнометрия - 0–40 мм                                                           - 41 см     
 • Модул на еластичност на земната основа                                    

Съгласно Техническа спецификация земното легло на пътната конструкция се изгражда от пласт материали група А-1.

Селскостопански пътища

Конструкцията е оразмерена за категория на движение “леко”, Ен = 155 МРа при осово натоварване 10 т/ос и е съобразена с изискванията на “Норми за проектиране на селскостопански пътища”. 

 • Плътен асфалтобетон тип “А”                                                         -  4 см      
 • Асфалтова смес за долен пласт на покритието                             -  5 см  
 • Пътна основа от трошен камък с непрекъсната
 • зърнометрия 0 – 40 мм                                                                   - 41 см     
 • Модул на еластичност на земната основа                     

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и държавния бюджет. Изпълнител на проекта е Обединение „Обход Монтана”, в което участват  „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. Строителният надзор ще осъществи Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ - 2”, в което участват „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД - гр. Хасково и „ИНФРАМ” АД - гр. Прага.