Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Мост над река Осъм

Бюджет: 2 325 670 лв.
Възложител Фонд РПИ - ОПУ-Ловеч

Проучване, проектиране и изграждане на мост над река Осъм на път III-3011, Летница  - Горско Сливово при км 1+660, Република БългарияОсновни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • полагане на асфалтобетон;
  • бетонови работи;
  • поставяне на еластични огради.