Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

ЛОТ 13, ОП "Регионално развитие"

Проектът се финансира от: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Бюджет: 14 670 371.64 лв.
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител Обединение „ТРЕЙС РОДОПИ” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори „ПИ ЕС АЙ” АД гр.Стара Загора и „Пътно поддържане” ЕООД гр. Кърджали

„Лот 13: Рехабилитация на път ІІІ-5071 Чифлик - Г. Крепост - Стремци – Черноочене от км 2+680 до км 17+865, на път III-597 Дъбовец - разклон Малки Воден от км 30+050 до км 34+717 и на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград от км 29+000 до км 31+742, области Кърджали и Хасково”.Основната цел на проекта е рехабилитация на третокласна пътна мрежа с обща дължина 22.954 км. Проектът е разделен на три участъка:Участък 1: Рехабилитация на път ІІІ-597 Дъбовец – разклон Малки Воден от км 30+050 до км 34+717Участък 2: Рехабилитация на път ІІІ-663 Чирпан – Димитровград от км 29+000 до км 31+742Участък 3: Рехабилитация на път ІІІ-5071 Чифлик –Горна крепост – Стремци – Черноочене от км 2+680 до км 17+865