Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Изграждане на държавен път от „Малча” до възел „Просек”, Р Сърбия

Проектът се финансира от: Европейската банка за възстановяване и развитие
Бюджет: 3 215 330 евро
Възложител „Коридори Сърбия“ ООД
Изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Изграждането на нов път от пътна верига „Малча” до възел „Просек” ще позволи да има директен изход от Нишка баня към автомагистралата. По този начин ще се  свържат държавните пътища в посока Пирот-Източна Сърбия.

Средствата за изпълнение на проекта са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Срокът за изпълнение е 7 месеца.