Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Доизграждане на магистрала Е 80 в участъка Димитровград, Сърбия - българска граница

Проектът се финансира от: Европейската банка за възстановяване и развитие
Бюджет: 19.6 млн. евро
Начална дата: 01 Септ. 2014
Крайна дата: 30 Ноем. 2016
Възложител Коридори Сърбия ООД

Участъкът е с дължина 9 км от Димитровград до българската граница. Работата включва доизгарждане на мостовите съоръжения, пътните връзки, полагане на настилки, предпазни огради, мантинели, маркировка и пътна сигнализация.