Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

АМ „Тракия”, Оризово – Стара Загора

Бюджет: 182 356 330.00 лв.
Начална дата: 04 Апр. 2003
Крайна дата: 10 Окт. 2007
Възложител ИА "Пътища"
Изпълнител „Пи Ес Ай"

АМ "Тракия",  Лот 1 - Оризово - Стара Загора, км 171+360 - км 210+100, Република България

 
Участък:  Оризово - Стара Загора 
    км 171+360 до км 210+100 :

І подучастък 
: “Оризово –Чирпан”,
    км 171+360 до км 186+700;  

ІІ подучастък :
 “Чирпан –Ст.Загора”,
    км 186+700 до км 210+100;
 
Новото трасе на АМ "Тракия", която е част от Коридор № 8,  свързва Чирпан със Стара Загора и  осигурява пряка връзка  между София и Стара Загора. Подобреното състояние на пътните условия и извеждането на транзитния трафик повишава безопасността на движение и комфорта на пътуващите, намалява разстоянието, времето за пътуване и транспортно-експлоатационните разходи. 
Изпълнител на проекта е фирма „Пи Ес Ай", която е част от „Трейс Груп Холд" АД, Десетки български фирми участваха като подизпълнители.  Възложител на проекта е Изпълнителна агенция "Пътища", а супервайзър и инженер е MottMacDonald. 

При изграждането на подучастък II бяха постигнати рекорди, благодарение, на които той бе завършен за изключително кратък срок. Средно на денонощие се полагаха над 4700 т асфалт. Ежедневно се монтираха 4 км еластична ограда. Големият надлез над жп линията София - Бургас (2 х 150 м) беше изграден за по-малко от 180 дни, а последният надлез при км 209 +300 - за тридесет дни (от 20.08.2007 до 20.09.2007 г.).

Обхват на извършените работи : 

Пряко ангажирани в монтажно-строителните дейности на целия участък Оризово - Стара Загора от км 171+360 до км 210+100 бяха над 1000 души, 300 камиона и високоспециализирана пътностроителна техника. За бързото, ефективно и качествено строителство бяха монтирани две мобилни асфалтови бази с производителност над 200 т/час, а инертните материали бяха доставени от четири мобилни и три стационарни трошачни инсталации.
 
 • Изкопи – 8 687 504 м³;
 • Насипи – 4 551 830 м³;
 • Основа от трошен камък – 578 500 м³;
 • Асфалтови работи – 831 805 т; 
 • Мостови конструкции – 27 броя;
 • Бетонови работи – 81 112 м³;
 • Армировъчна стомана – 2 800 т;
 • Мостови греди – 606 броя;
 • Дренаж – 35 000 м;
 • Предпазни окопи – 88 000 м;
 • Водостоци – 5 000 м;
 • Ограда – 84 000 м;
 • Еластична ограда – 135 000 м;
 • Хоризонтална маркировка – 45 000 м²;
 • Озеленяване – дървета и храсти – 60 000 броя;
 • Затревяване – 247 018 м².